Rejsen

Fotografier og tekst i denne bog er blevet til under den fotografiske workshop “Rejsen”, med en gruppe unge tilknyttet U-turn. Workshoppen var et samarbejde mellem U-turn og antropolog og fotograf Inanna Riccardi.

Det overordnede håb med workshoppen har været at give de enkelte deltagende unge mulighed for at bruge fotografi til at se, og gense, sin omverden på nye måder, og derigennem også få anledning til at gense sig selv og egne muligheder for at være i verden på nye måder.

“Rejsen” er også trykt som fysisk bog.

 

Download (PDF, 1.79MB)