Eksperimenter med motiverende æstetik

Kapitlet er det ene af to som Morten Nissen har skrevet sammen med Dorthe Staunæs og Sverre Raffnsøe til antologien ”At skulle ville – om motivationsarbejde og motivationens tilblivelse og effekter”. Samfundslitteratur, 2019. I kapitlet diskuteres æstetisk dokumentation som en overskridelse af de gængse motivationsteknologier i kraft af potentialer for at arbejde med formning og tilblivelse af motiver gennem det, Jacques Rancière kalder dissensus, det æstetiske sammenstød mellem forskellige måder at sanse og meningsdanne.

Download (PDF, 373KB)

INTERNE LINKS:

player-1 Give A Story