Om os

STUFF er et mødested for forskere, behandlere og kunstnere, der interesserer sig for hvordan man kan bruge kunst og kunstneriske processer i socialt arbejde – og omvendt.

 

STUFF – mission

STUFF tror på at kunst, kultur og æstetiske processer spiller en vigtig rolle i udviklingen af vores selvforståelse, dannelse og fællesskaber, og kan bruges til at bearbejde væsentlige spørgsmål både personligt og samfundsmæssigt.

STUFF ønsker at udvikle viden ift. socialt arbejde, særligt ift. unge, ved at undersøge de fællesskaber og udviklingsprocesser, der opstår i arbejdet med kunst og æstetiske processer, og vi deler et overordnet ønske om at bidrage til udvikling af interventioner og dokumentationsformer der ikke stigmatiserer og sygeliggør unge og deres problemer, men produktivt hjælper dem til at udvikle ‘gode unge liv’.

STUFF arbejder for at sådanne erfaringer diskuteres og reflekteres i en bredere offentlighed, og at viden om hvilken rolle kunst og kultur kan spille, særligt i socialt arbejde, kvalificeres og udbredes.

For os handler det samtidig ikke bare om kunst som en ’metode’ der kan anvendes, men mere alment om hvordan kunst, socialt arbejde og forskning er produktive, transformerende og alment dannende praksisformer, der gensidigt kan berige og omforme hinanden.

 

STUFF – hjemmeside

Hjemmesiden består overordnet af to dele:

  • Galleriet: udvalgte æstetiske produktioner hvor unge, i samarbejde med behandlere, kunstnere, musikere o.l. fremstiller sig selv vha. film, poesi, musik, fotos m.m.
  • Kataloget: (forsknings)tekster m.m. som debatterer brugen af kunst og æstetiske virkemidler i det sociale arbejde – ofte med direkte reference (og links) til specifikke produktioner i Galleriet.

Sammenstillingen og fremvisningen af de æstetiske produktioner og tekster side om side, er vores forsøg på at skabe mulighed for nye forståelsesmæssige sammenhænge på tværs af produktionerne og på tværs af produktioner og tekster.

Hjemmesiden er i konstant tilblivelse, og skal både ses som en inspiration til at skabe fremtidige produktioner, og som en invitation til dialog omkring samarbejde med andre som deler vores interesse.

 

STUFF – seminarer

STUFF er en åben invitation til at overskride traditionelle samarbejdsflader og stereotyper og engagere os i uforudsigelige samarbejdsrelationer og fællesskaber med andre interesserede.  

 

STUFF  – kurateres af

STUFF er opstået ud fra et samarbejde mellem forskere og fagfolk, der har arbejdet med indsatser rettet mod unge og rusmidler:

  • Morten Nissen (professor MSO, DPU/Århus Universitet): mn@edu.au.dk
  • Mads Bank (adjunkt, Institut for psykologi,  Syddansk Universitet) mbabnk@health.sdu.dk
  • Morten Halberg (psykolog/behandler): halberg@me.com
  • Kristian Holte Kofod (psykolog/faglig leder, U-turn): vu95@sof.kk.dk
  • Søren Bjørn Larsen (psykolog/behandler, U-turn): fr8z@sof.kk.dk