Om os

STUFF er et fællesskab.

STUFF består af forskere og behandlere der interesserer sig for hvordan man, i samarbejde med unge rusmiddelbrugere, kan bruge æstetiske virkemidler til at dokumentere, producere og istandsætte ungdomsliv på.

For os har interessen relevans på flere planer: som professionel indsats, som forskningsmæssig praksis og som social og kulturel ungdomskapital –  i gensidig udveksling og bevægelse. MEN også netop som et fællesskab, hvor samarbejdet og den fælles konstellation får en særlig relevans. Vores sigte er på denne måde: Dels at overskride givne standarder i behandlingsarbejde, ved at tematisere hvordan selvfremstilling og identitetsfortælling er relevante indsatsområder i psykosocialt behandlingsarbejde. Dels at overskride traditionelle samarbejdsflader og stereotyper, og invitere til andre former for fællesskab.

 

STUFF er en hjemmeside.

STUFF hjemmesiden er et samlingspunkt for udvalgte projekter, og fremstiller æstetiske produkter, tekst og samarbejde som har fundet sted omkring dem. Samtidig er det også et forsøg på at skabe nye sammenhænge på tværs af og igennem produktionerne, ved at lade såvel tekst som æstetisk materiale præsentere, og træde frem som genstand for refleksion og videre bevægelse. Hjemmesiden vil også gerne være en anledning såvel som invitation til at skabe fremtidige produktioner – gerne i samarbejde med andre som deler vores interesse. Hjemmesiden er to-delt, og består af:

  • Galleriet: æstetiske produktioner hvor unge, i samarbejde med behandlere, kunstnere, musikere o.l. ,fremstiller sig selv vha. film, poesi, musik, fotos m.m.
  • Kataloget: tekster som debatterer med reference til feltet – ofte med direkte reference (og links) til specifikke produktioner i Galleriet.

 

STUFF har en historie.

STUFF er opstået som et samarbejde mellem forskere fra DPU/Århus Universitet og fagfolk fra hhv. U-turn København og Helsingung Helsingør (de respektive kommuners behandlingstilbud til unge under 25 som bruger rusmidler).

Vi har i nogen tid været forbundet gennem forskellige praksis-fællesskaber og projekter, der omhandler indsatser rettet mod unge og rusmidler. Fælles for vores afsæt er en interesse for teoretiske traditioner, der i bredere forstand kunne kaldes post strukturalistisk, narrativ, systemisk, sociokulturel eller empowerment tilgange. Samtidig deler vi, måske vigtigst af alt, en overordnet vision om at bidrage til nye måder at dokumentere og transformere livsformer, og ad den vej skabe mulighed for det man kunne kalde ‘gode unge liv’. Vores sigte er således også, at bidrage til en kultivering af den tilgængelige viden om unge og rusmidler, samt de mulige fællesskabsformer der kan opstår omkring det. Derfor er dette også en invitation til fremtidige og uforudsigelige fællesskaber, med andre. 

 

Redaktionelt ansvar, kontakt:

  • Morten Nissen (professor MSO, DPU/Århus Universitet): mn@edu.au.dk
  • Morten Halberg (psykolog/behandler, HelsingUng): mha06@helsingor.dk
  • Søren Bjørn Larsen (psykolog/behandler, U-turn): fr8z@sof.kk.dk
  • Kristian Holte Kofod (psykolog/faglig leder, U-turn): vu95@sof.kk.dk

 

Hjemmesiden er designet af Mohammad Forhad Hossain